Hallituksen toimintakertomus

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu rajoitettu osa EB:n henkilöstöstä. Lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät yhtiön taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita yhtiön tai liiketoimintasegmentin tavoitteita tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin.

Vuonna 2013 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi-yli-yhden-periaatteella.