Hallituksen toimintakertomus

Wireless-liiketoimintasegmentti

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia tuotteita puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille ja teollisuuden käyttöön. Tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja EB tarjoaa langattoman tietoliikenteen markkinoille ja muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa. Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteita ovat EB Tactical Wireless IP Network taktiseen tiedonsiirtoon, EB Tough VoIP -puhelin taktiseen viestintään ja EB Wideband COMINT -sensori viestitiedusteluun. EB:n tuotealustoja ovat EB Specialized Device Platform Android-pohjaisiin päätelaitteisiin ja EB:n LTE-pohjainen laajakaistainen viestintämoduuli. Lisäksi EB tarjoaa laajan valikoiman T&K-palveluita, kuten konsultaatiota, integrointia sekä laite- ja ohjelmistokehitystä liittyen uusimpiin langattomiin teknologioihin ja käyttösovelluksiin.

Wireless-liiketoimintasegmentin kehitys vuonna 2013

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuoden 2013 tammi-joulukuussa laski -3,7 prosenttia 61,2 miljoonaan euroon (63,5 miljoonaa euroa, tammi–joulukuu 2012). Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta johtui kysynnän laskusta langattoman tietoliikenteen tuotekehityspalveluille. Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio jatkuvista toiminnoista vuoden 2013 tammi–joulukuussa oli -0,5 miljoonaa euroa, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (-2,2 miljoonaa euroa, sisältäen liiketulosta heikentäneet yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, tammi-joulukuu 2012). Alentuneen liikevaihdon lisäksi kannattavuutta heikensivät jatkuneet panostukset kansainvälisille puolustus- ja viranomaismarkkinoille suunnattujen tuotteiden ja tuotealustojen markkinointiin ja tuotekehitykseen, joiden odotetaan tuovan liikevaihtoa vähitellen vasta vuodesta 2014 alkaen. Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja vuoden 2013 tammi–joulukuussa oli 0,4 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012).

EB ja Anite plc allekirjoittivat 28.1.2013 sopimuksen, jonka mukaan EB myi Test Tools -tuoteliiketoimintansa Anitelle. Kauppa käsitti Oulussa sijaitsevan EB:n tytäryhtiön, Elektrobit System Test Oy:n koko osakekannan myynnin sekä liiketoimintaan liittyviä muita varoja Yhdysvalloissa ja Kiinassa. EB:n Test Tools -tuoteliiketoiminta tarjosi radiokanavan emulointityökaluja ja testausratkaisuja langattoman teknologian kehittämiseen. Se oli osa EB:n Wireless-liiketoimintasegmenttiä ja työllisti yhteensä 54 henkilöä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Wireless-liiketoimintasegmentissä käynnistettiin kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Toimenpiteet saatiin päätökseen 4.4.2013 ja niillä arvioitiin saavutettavan tavoitellut noin 2 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt Wireless-liiketoimintasegmentissä. Toimenpiteiden vaikutus alkoi näkyä täysimääräisenä vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Toimenpiteistä aiheutui yhtiölle noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittivat vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen liiketulosta. Kustannusrakenteen parantamisen taustalla olivat liiketoiminnan muuttuneet tarpeet. Osana näitä toimenpiteitä EB vähensi Wireless-liiketoimintasegmentistä kansainvälisesti yhteensä 32 henkilöä, joista Suomessa 8 henkilöä. Tämän lisäksi EB keskitti joitakin Wireless-liiketoimintasegmentin toimintoja Suomeen ja siirsi toimintojen painopistettä Yhdysvalloissa länsirannikolta itärannikolle, missä useat viranomaisasiakkaat sijaitsevat.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana EB lanseerasi EB Tough VoIP -puhelimensa teollisuusympäristöihin. Puhelin on sopiva vaativiin ympäristöihin, kuten tehtaisiin, rakennustyömaille, voimaloihin, kaivoksiin ja kuljetustoimintaan. EB myös laajensi Android-pohjaisen tuotealustansa (EB Specialized Device Platform) valikoimaa kolmella uudella alustaversiolla: älypuhelimella, tabletilla sekä LTE-yhteysmoduulilla.

Huhtikuussa EB allekirjoitti sopimuksen Suomen puolustusvoimien kanssa taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun EB Tactical Wireless IP Network -järjestelmän toimituksista. Toimitus sisältää reititin- ja radioyksiköitä maavoimien viestintätarpeisiin. Sopimus on jatkoa langattoman runkoverkon kehittämis- sekä pilottivaiheen sopimukselle, joka allekirjoitettiin syyskuussa 2011. Hankintasopimuksen arvo on 7,0 miljoonaa euroa. Toimitukset on tarkoitus saada päätökseen maaliskuun 2014 loppuun mennessä.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana EB käynnisti taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimitukset Suomen puolustusvoimille ja toimitti erän erikoisterminaalituotteita eräälle asiakkaalle viranomaiskäyttöä varten. Näiden tuotetoimitusten ansiosta palveluliikevaihdon rinnalle syntyi tuotepohjaista liikevaihtoa 6,9 miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä. Liiketoimintasegmentin liikevaihtoa ja liiketulosta rasittivat palveluliiketoiminnan pieneneminen eräältä merkittävältä asiakkaalta vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla, minkä takia yhtiö käynnisti kustannustason sopeuttamiseen tähtäävät toimenpiteet. Syys-marraskuun 2013 aikana Wireless-liiketoimintasegmentissä annettiin 74 henkilölle lomautusilmoitus enintään 90 päivän koko- tai osa-aikaislomautuksesta. Tehdyillä toimenpiteillä arvioitiin saavutettavan noin 0,8 miljoonan euron kustannussäästöt, joiden odotettiin toteutuvan pääosin kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Wireless-liiketoimintasegmentin loppuvuoden täsmentyneen näkymän johdosta lomautusten määrää voitiin kuitenkin vähentää aiemmin ennakoidusta enimmäistasosta. Toteutuneiden lomautusten määrä väheni 64 henkilöön ja toteutuneet kustannussäästöt olivat 0,6 miljoonaa euroa.

Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on uusien teknologioiden käyttöönotto. Vuonna 2014 LTE (Long Term Evolution) -teknologian käyttöönoton matkaviestintäverkoissa odotetaan jatkuvan merkittävänä kysyntää luovana teknologiamuutoksena. Sitä vauhdittaa kasvava tarve yhä nopeammalle ja laadukkaammalle tiedonsiirrolle. EB on pitkäaikaisen älypuhelinten ja matkaviestintäverkkolaitteiden tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan ratkaisuja, joissa tarvitaan mm. sekä päätelaitteet että verkot kattavaa moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaamista.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää EB:n tuotteille ja palveluille vuonna 2014 ja siitä eteenpäin:

Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönotto luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen taajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taaju

• Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönotto luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen taajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. usversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.  

• LTE:n ja älypuhelinten käyttöjärjestelmien ja sovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää räätälöidyille LTE-laitteille, kuten EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille, tableteille ja viestintämoduuleille

• Yritysten ja kuluttajien käyttöön tarkoitettujen erilaisten laitteiden, esimerkiksi älykellojen tai muiden ´Wearables´–laitteiden, verkottaminen muiden laitteiden kanssa on kasvamassa luoden kysyntää EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille ratkaisuille.

• Puolustusmarkkinoilla taktisessa viestinnässä tarvitaan yhä suurempia tietomääriä, mikä luo kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP (Internet Protocol) -pohjaisille taktisen viestinnän ratkaisuille.

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, joilta odotetaan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen. Viranomaisten budjettien säästötoimenpiteet erityisesti Euroopassa ja myös muualla maailmassa vähentävät tuotteiden ja tuotekehityspalveluiden kysyntää ja kiristävät kilpailua toimittajien kesken. Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.