Hallituksen toimintakertomus

Osinko vuodelta 2012

11.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta.