Automotive- ja Wireless-liiketoimintasegmentit

Automotive-liiketoimintasegmentin kehittyminen vuonna 2013

Auto-ohjelmistojen tuotteiden ja palveluiden kysyntä kehittyi hyvin vuoden 2013 aikana.Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2013 aikana 25,0 prosenttia, 138,3 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 110,6 miljoonaa euroa, vuonna 2012). Liikevaihdon kasvusta merkittävä osa tuli AUDIN kanssa yhteisesti omistetun yrityksen e.solutions GmbH:n nopeasta kasvusta. Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 3,3 miljoonaa euroa, vuonna 2012). Tärkeimpiä tekijöitä liikevoiton paranemiselle olivat palvelu- ja ohjelmistomyynnin kasvu, tehostunut projektinhallinta ja toimenpiteet kustannusrakenteen parantamiseksi.

Vuoden 2013 aikana EB valittiin toimittajaksi useisiin johtaville autonvalmistajille toteutettaviin pitkäkestoisiin tuotekehitys- ja tuoteräätälöintihankkeisiin. Suurimmissa hankkeissa otettiin käyttöön aikaisempaa useammin hinnoittelumalli, jossa osa tuotekehitysvaiheen hinnasta korvataan uusien autojen toteutuvien toimitusmäärien mukaan määräytyvällä lisenssitulolla. Tällä autoteollisuudessa yleisellä hinnoittelumallilla projektikohtainen positiivinen liiketulos ja kassavirta saavutetaan yleensä vasta autojen valmistusvuosien aikana.

EB jatkoi merkittäviä tuotekehitysinvestointeja autoteollisuuden ohjelmistoihin ja työkaluihin. Vuonna 2013 EB julkaisi uuden version autojen käyttöliittymien kehitystyökalusta, EB GUIDE 5.5:n. Se sisältää runsaasti kuluttajatuotteiden, kuten älypuhelimien, inspiroimia ominaisuuksia: esimerkiksi 3D-sisällön tuonnin, vaikuttavat grafiikka-animaatiot ja tehosteet, dynaamisen puheentunnistuksen sekä käyttöliittymän vuorovaikutteisuutta lisäävän monikosketus- ja eletunnistuksen. EB GUIDE 5.5:n avulla autonvalmistajat ja toimittajat voivat luoda HTML5-pohjaisella sisällöllä rikastettuja multimodaalisia käyttöliittymiä.

EB kertoi myös liittäneensä EB GUIDE GTF -käyttöliittymien kehitysalustansa Renesas Electronics Corporationin uusimpaan, autoihin tarkoitettuun R-Car-sarjan järjestelmäpiiriin. Tämän ansiosta autonvalmistajat voivat hyödyntää Renesasin järjestelmäpiirin tehokkaita grafiikkaominaisuuksia EB GUIDE GTF -ohjelman avulla.

EB kertoi myös liittäneensä EB street director -navigointiohjelmistonsa QNX CAR™ 2.0 -sovellusalustaan, joka on QNX Software Systems Ltd.:n tuote tietoliikenneyhteyksillä varustettujen autojen edistyksellisten viihde- ja viestintäratkaisujen kehittämiseen. Järjestelmä esiteltiin QNX:n messuosastolla CES 2013 -messuilla Las Vegasissa.

Ajamista auttavien järjestelmien puolella EB ja Daimler kertoivat vahvistavansa pitkäaikaista ja menestyksekästä yhteistyötään Daimlerin ajamista auttavien sulautettujen ohjelmistojen kehittämisessä. Tämän myötä otetaan käyttöön uusi yhteistyömalli, jossa EB ottaa vastuulleen roolin kuljettajaa auttavien ohjelmistojen toimittamisesta suoraan Daimlerille. EB:n tuki Daimlerille useimpien näiden ominaisuuksien kehittämisessä on sisältänyt mm. toiminto- ja toteutusmoduuleja, ohjelmistototeutuksia sekä moduulitestausta ja integraatiotestausta yli 200 ohjelmistomoduulille yli 25 automallistoa varten. Erottamalla ohjelmistot ja elektroniikkalaitteiston toisistaan, EB ja Daimler pystyvät paremmin vastaamaan ajamista auttavien laitteiden ohjelmistojen kasvavaan moninaisuuteen. Se antaa myös molemmille osapuolille paremmat edellytykset keskittyä ydinosaamiseensa.

Vuonna 2013 EB oli ensimmäisten yritysten joukossa, jotka pystyvät toimittamaan ASIL D -sertifioituja AUTOSAR-ympäristön turvallisuuskäyttöjärjestelmiä. EB on myös ensimmäinen yritys, joka on saanut kaksi turvallisuuden sertifiointia. Nämä saadut sertifikaatit ASIL D ja SIL 3 ovat tiukimpia ISO 26262 / IEC 61508 -standardeissa määriteltyjä sähköisille ja elektronisille komponenteille tarkoitettuja toiminnallisen turvallisuuden luokitustasoja. Turvallisuuskäyttöjärjestelmien markkinat kasvavat ja saadut sertifikaatit vahvistavat EB:n asemaa näillä markkinoilla.

Vuonna 2013 e.solutions GmbH edistyi tavoitteidensa mukaisesti uuden viihde- ja viestintäjärjestelmäohjelmiston kehittämisessä Volkswagen-konsernin automalleja varten, ja e.solutionsin tuotteissa käytetään myös EB:n navigaatio- ja puheenohjaustuotteita. Vuoden 2013 lopussa e.solutionsilla oli 321 työntekijää Saksassa.