Automotive- ja Wireless-liiketoimintasegmentit

Markkinanäkymät Automotive-liiketoimintasegmentissä

Kansainvälisessä taloudessa on jo näkyvissä elpymisen merkkejä, ja kansainvälisen autojen tuotannon odotetaan kasvavan 3 % vuonna 2014, ennustaa saksalainen Autoteollisuuden liitto (VDA, Verband der Automobileindustrie). Autonvalmistajat ovat jatkaneet usean vuoden ajan investointejaan uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinoiden ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 2014. EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2014 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä.

Autojen elektroniikka- ja ohjelmistomarkkinan ennustetaan jatkavan kasvuaan pitkällä aikajänteellä. Beryllsin "Tulevaisuuden autoelektroniikkateollisuuden rakenne 2025" (Future Industry Structure of Automotive (FAST) Elektronics 2025) -tutkimus olettaa autoelektroniikan kasvavan vuoden 2012 215 miljardista eurosta 456 miljardiin euroon vuonna 2025 (CAGR 6 %). 

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoille kasvua luovat mm. seuraavat tekijät:

  • Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla. Autonvalmistajat voivat kehittää enemmän ominaisuuksia ajoneuvoihin ja erottautua uusilla tuoteinnovaatioilla ohjelmistojen mahdollistaessa isoja harppauksia esimerkiksi mukavuuden, tiedonkulun, viihteen, voimansiirron ja viestinnän alueilla. 
  • Elektroniikkaratkaisujen ohjelmistoja ja laitteistoja ollaan osin eriyttämässä toisistaan, millä pyritään nopeuttamaan innovointia ja parantamaan laatua ja kustannustehokkuutta. 
  • Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden sisältämiä käyttäjäkokemuksia ja ominaisuuksien runsautta myös autoihin, ja siitä syystä viihde- ja viestintäjärjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi kaikkien hintaluokkien autoissa. 
  • Liikkuvalla langattomalla yhteydellä varustellusta autosta on tulossa yksi eniten kasvavista internet-yhteyden omaavista laitealustoista muiden langattomien kuluttajalaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten joukossa. Gartner ennustaa, että vuoteen 2016 mennessä USA:n ja Länsi-Euroopan tyyppisillä markkinoilla autojen ostajat pitävät internetin kautta toimivaa dynaamista sisältöä yhtenä avaintekijänä valitessaan edullisemman hintaluokan automerkkiä, ja tämä käännekohta tullaan saavuttamaan jo aiemmin - vuoden 2014 aikana - kalliimman hintaluokan autoissa. 
  • Autoon langattomasti verkottuneiden (Connected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin on mahdollista tuoda uusia sovelluksia ja parempia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi oikea-aikaiset liikennetiedot navigointiin. Kasvava tarve paremmalle mobiililaitteiden ja auton yhdistämiselle näkyy markkinoilla mm. kulutuselektroniikkatuotteita tarjoavien yhtiöiden julkistuksissa, kuten Applen "iOS autossa" -julkaisussa tai esimerkiksi Googlen ilmoittamassa avoimen autoteollisuuden allianssissa (Open Automotive Alliance). 
  • Uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista auttavia (Driver Assistance) toimintoja tuodaan markkinoille automaattisen ajamisen tullessa yhdeksi avaintrendiksi markkinoilla.