Automotive- ja Wireless-liiketoimintasegmentit

Markkinanäkymät Wireless-liiketoimintasegmentissä

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on uusien teknologioiden käyttöönotto. Vuonna 2014 LTE (Long Term Evolution) -teknologian käyttöönoton matkaviestintäverkoissa odotetaan jatkuvan merkittävänä kysyntää luovana teknologiamuutoksena. Sitä vauhdittaa kasvava tarve yhä nopeammalle ja laadukkaammalle tiedonsiirrolle. EB on pitkäaikaisen älypuhelinten ja matkaviestintäverkkolaitteiden tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan ratkaisuja, joissa tarvitaan mm. sekä päätelaitteet että verkot kattavaa moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaamista.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää EB:n tuotteille ja palveluille vuonna 2014 ja siitä eteenpäin: 

  • Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönotto luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen taajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.  
  • LTE:n ja älypuhelinten käyttöjärjestelmien ja sovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää räätälöidyille LTElaitteille, kuten EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille, tableteille ja viestintämoduuleille.  
  • Yritysten ja kuluttajien käyttöön tarkoitettujen erilaisten laitteiden, kuten esimerkiksi älykellojen ja muiden "Wearables"-laitteiden, verkottaminen muiden laitteiden kanssa on kasvamassa luoden kysyntää EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille ratkaisuille.  
  • Puolustusmarkkinoilla taktisessa viestinnässä tarvitaan yhä suurempia tietomääriä, mikä luo kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP (Internet Protocol) -pohjaisille taktisen viestinnän ratkaisuille.

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, joilta odotetaan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen. Viranomaisten budjettien säästötoimenpiteet erityisesti Euroopassa ja myös muualla maailmassa vähentävät tuotteiden ja tuotekehityspalveluiden kysyntää ja kiristävät kilpailua toimittajien kesken. Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille on ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.