Automotive- ja Wireless-liiketoimintasegmentit

Wireless-liiketoimintasegmentin Henkilöstö

EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin henkilömäärä laski 73 henkilöllä vuoden 2013 aikana. Syynä tähän olivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, joiden taustalla oli liiketoiminnan muuttuneet tarpeet. Henkilöstö väheni pääosin ulkomaan toimipisteistä vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2013 lopussa segmentissä työskenteli 500 henkilöä Suomessa ja USA:ssa (Elektrobit konsernin henkilömäärä vuoden 2013 lopussa oli 1 648). Henkilöstön keski-ikä oli 39,7 vuotta ja huomattava osa heistä on tuotekehitysinsinöörejä.

Wireless-liiketoimintasegmentin ydinosaamisalueet ovat radioteknologian, sulautettujen ohjelmistojen, elektroniikan sekä tuoteintegroinnin laaja-alainen ja vahva osaaminen. Suunnittelijoiden osaamisen kehittämistä tuettiin edelleen teknologiakoulutuksilla ja virtuaalisilla osaamistiimeillä. Wireless-liiketoimintasegmentin tapa työskennellä perustuu ketteriin menetelmiin (lean and agile methods). Samanaikaisesti käytössä olevia työkaluja ja prosesseja mukautettiin tukemaan toimintaa, tarjoamaan läpinäkyvyyttä ja kehittämään tehokkuutta projekteissa.

Wireless-liiketoiminnan työilmapiiriä mitataan vuosittain tehtävällä EB Spirit -henkilöstökyselyllä. Sekä henkilöstökyselyn että asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vuonna 2013 osoittivat vahvaa asiakassuuntautuneisuutta ja hyvää työilmapiiriä. Kehitysalueiksi vuodelle 2014 valittiin innovaatiokulttuurin kehittäminen, valmentava johtaminen ja esimiestyö.