Osakkeenomistajat

Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan osakkeiden omistus

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä heidän määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2013 lopussa yhteensä 46 932 262 osaketta, joka vastaa 36,1 prosentin omistusosuutta yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista.