Osakkeenomistajat

Osinko ja osinkopolitiikka

Elektrobit Oyj noudattaa osinkopolitiikkaa, joka ottaa huomioon konsernin tuloksen, taloudellisen aseman, pääoman tarpeen sekä kasvun vaatiman rahoituksen.

Vuonna 2013 EB jakoi tilikaudelta 1.1.–31.12.2012 vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 16.4.2013 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Elektrobit Oyj:n hallitus ehdottaa 10.4.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta.