Osakkeenomistajat

Vuoden 2013 ylimääräinen yhtiökokous ja pääoman palautus

Elektrobit Oyj kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka pidettiin 4.12.2013. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaettiin varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä oli 0,11 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksettiin osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 10.12.2013 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.