Hallituksen toimintakertomus

Osakeomistusohjelma

2005A-D

Vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous päätti 17.3.2005 osakeomistukseen sitouttavien optio-oikeuksien antamisesta Elektrobit-konsernin johdolle. Järjestelmällä kannustetaan johtoa pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään sitouttamaan heidät työnantajaan. Yhteensä 4 500 000 optio-oikeutta jaettiin optio-oikeuksiin 2005A, 2005B, 2005C ja 2005D. Merkintäajan päättymiseen mennessä optio-oikeuksien 2005A-D perusteella ei merkitty osakkeita.

Yhteensä 372 000 optio-oikeutta 2005A, 1 002 500 optio-oikeutta 2005B, 60 000 optio-oikeutta 2005C ja 60 000 optio-oikeutta 2005D on jaettu Elektrobit-konsernin johdolle. Loput optiot on annettu konsernin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Elektrobit Technologies Oy:lle. Optioehtojen mukaan optio-oikeuksien 2005A saamisen edellytyksenä oli, että optionsaajat hankkivat hallituksen ennalta päättämän määrän Elektrobit Oyj:n osakkeita. Optio-oikeuksiin 2005B–2005D liittyi konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidottuja edellytyksiä. Kannustusjärjestelmään liittyvällä osakeomistusohjelmalla velvoitetaan johtoa ostamaan yhtiön osakkeita merkittävällä osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta.

2008A–C

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous päätti 14.3.2008 optio-oikeuksien antamisesta Elektrobit-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4 200 000 kappaletta. Niistä 1 400 000 merkittiin tunnuksella 2008A, 1 400 000 tunnuksella 2008B ja 1 400 000 tunnuksella 2008C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 200 000 yhtiön uutta osaketta tai sen hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Elektrobit Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2009, tammikuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Tilikauden 2013 lopussa tunnuksella 2008A merkityistä optio-oikeuksista yhteensä 1 167 994 optio-oikeutta, tunnuksella 2008B merkityistä optio-oikeuksista yhteensä 1 139 000 optio-oikeutta, ja tunnuksella 2008C merkityistä optio-oikeuksista yhteensä 740 000 optio-oikeutta oli jaettu Elektrobit-konsernin avainhenkilöille.