Automotive- ja Wireless-liiketoimintasegmentit

Automotive-liiketoimintasegmentin henkilöstö

Automotive-liiketoimintasegmentin henkilömäärä kasvoi 138 henkilöllä vuonna 2013. Vuoden lopussa EB työllisti Automotive-liiketoimintasegmentissä 1 138 työntekijää Saksassa, Itävallassa, Ranskassa, Romaniassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Japanissa (EB-konsernin henkilömäärä vuoden 2013 lopussa oli 1 648). Henkilöstön keski-ikä oli noin 36 ja huomattava osa heistä oli tuotekehitysinsinöörejä.

Osa henkilöstön kasvusta tapahtui Brasovissa, Romaniassa, jonne EB avasi toimipisteen vastatakseen autoteollisuuden ohjelmistojen tuotekehityksen ja testauksen kasvavaan kysyntään. Vuoden 2013 loppuun mennessä 80 uutta työntekijää oli aloittanut Brasovin toimipisteessä. EB kaavailee palkkaavansa yli 100 uutta ohjelmistokehittäjää Brasovin toimipisteeseen ajan kuluessa. Uusi toimipiste keskittyy autoteollisuuden ohjelmistojen tuotekehitykseen ja testaukseen.

EB:n ydinosaamisalueet Automotive-liiketoimintasegmentissä ovat autojen sulautetut ohjelmistot, viihde- ja viestintäjärjestelmät, navigointiohjelmistot, ajamista auttavat sovellukset ja ohjelmistointegrointi.

EB jatkoi panostuksia prosessien kehittämiseen ja henkilöstönsä kouluttamiseen tarjotakseen asiakkailleen huippulaatuisia ohjelmistoja. Vuoden 2013 aikana yksi painopistealue oli esimiesten kouluttaminen ja heidän kehittämistään tukevia toimenpiteitä käynnistettiin.

Vuoden 2013 aikana käynnistettiin hanke projektijohtamisen osaamisen vahvistamiseen (Lean Development Model). Se koostuu ketterien menetelmien osa-alueista ja periaatteista ja keskittyy ensisijaisesti laadun varmistamiseen uudelleen tehtävän työn määrän vähentämiseksi ja prosessien vakauttamiseksi. Hankkeen päätavoitteet ovat laadun ja tuottavuuden parantaminen sekä myös työntekijöiden motivaation parantaminen. Autoteollisuudessa yleinen kehittämisen periaate perustuu V-malliin. Ketterien menetelmien käyttö auto-ohjelmistojen kehittämisessä on uutta. EB on ottanut käyttöön ketterien menetelmien periaatteita valikoiduissa projekteissa onnistuneesti ja saanut hyvää palautetta asiakkaalta. Tämä on parantanut projektien ennustettavuutta ja laatua, sekä kasvattanut asiakastyytyväisyyttä. Lean Develoment Model -hanke käynnistettiin 2013 ja se jatkuu vuoteen 2014.